Keres
Infinity tréning
Home > Nutriciáról > Programjaink
Nyomtatás Vissza
Szabó Lajos tanulmányi ösztöndíj
Az Alapítvány a Fenilketonúriás Gyermekekért a Numil Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. támogatásával tanulmányi ösztöndíj programot hirdet.
Az ösztöndíj a 2011/2012-es tanévre kerül kiírásra.
Jelentkezési határidő 2011. július 30.

A pályázat céja
A pályázat célja, hogy a nyerteseket tanulmányi előmenetelükben segítse, ezáltal követendő mintákat, példaképeket teremtsen és mutasson fel mind a fenilketonúriás közösség, mind pedig az egész társadalom részére. A pályázat célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a betegség hátrányos helyzetet jelentő táplálkozási, életviteli, egzisztenciális, anyagi nehézségire.

A beérkezett pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma 2011. augusztus 30-ig fogja elbírálni.

Az ösztöndíj program a 10 pályázati nyertes részére 20 000 Ft havi támogatást jelent a tanév minden naptári hónapjában. Így az egy főre jutó éves támogatás mértéke nyertes pályázat esetén 12x 20 000 Ft, azaz 240 000 Ft.

Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósítása 2011. szeptember hónaptól 2012. június hónappal bezáróan történik. 2011 szeptemberében a július, augusztus, szeptember havi ösztöndíjak egy összegben kerülnek átutalásra.

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be minden középiskolai vagy felsőfokú tanulmányt folytató, a pályázat benyújtásakor 24 év alatti klasszikus fenilketonúriában szenvedő, a magyarországi PKU egyesülettel tagsági viszonyban álló személy. A nappali tagozaton tanulmányt folytatók az elbírálás során előnyt élveznek.

Kiskorú pályázó esetén a pályázat beadásának feltétele a pályázat szülő, törvényes gondviselő által történő ellenjegyzése, így a feltételek szülő általi elfogadása.

A pályázónak fényképes, motivációs bemutatkozó levelében be kell mutatnia magát. Kitérhet családi körülményeire, közösségi és társas kapcsolataira, hobby, sport tevékenységeire, érdeklődési területeire, tanulmányaira, tanulmányi előmenetelére és eredményeire. Ezzel kapcsolatos nehézségeire, problémáira.

A pályázónak fényképes, rövidített bemutatkozást is kell készítenie, mely a PKU Egyesülettel kapcsolatban álló szervezetek által jegyzett média felületeken közzétehető (pl. csodabogar.hu). Amennyiben hozzájárul a pályázati bemutatkozó levél nyilvánosságához, akkor erre nincsen szükség. A pályázat feltétele, hogy a pályázó a szakmailag megfogalmazott, részére a szakorvosa és dietetikusa által előírt fenilketonúriás diétát tartsa. Feltétel továbbá, a pályázónak a diétás gondozásokon és szakorvosi kontroll vizsgálatokon történt megjelenése, az előírt fenil-alanin szint ellenőrzését szolgáló vérminták leadása a pályázat beadásától számított 2 évre visszamenően.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a PKU egyesületben végzett tevékenység, közösségi szerepvállalás (ide tartozik a Web-es kommunikáció és kapcsolattartás, véleménynyilvánítás, hozzászólás).
Pozitív elbírálás alá esik egyéb közösségi szerepvállalás (iskolai, sport, szabadidő tevékenység, zene, karitatív munka stb.) is.
Az ösztöndíj időtartama alatt a pályázónak legalább 3 havonta a csodabogar.hu honlapra rövid, „blog-szerű” beszámolót, összefoglalót kell írnia tanulmányi előmeneteléről, életkörülményeiről, életviteli szokásairól azok alakulásáról. Fényképes beszámoló megjelenítésére is lehetőség van.
Amennyiben pályázó az ösztöndíj időszaka alatt a pályázati feltételekben megfogalmazott vállalásait nem teljesíti, a pályázati összeg kifizetése felfüggeszthető. Amennyiben azokat nem pótolja, megszűntethető.

Beadási kritériumok:
Kitöltött pályázati adatlap
Motivációs levél
Elmúlt 3 félévi tanulmányi bizonyítvány másolata
Tanulmányi jogviszony igazolás a 2011/2012-es tanévre

Beadási határidő betartása kötelező. A késve illetve hiányosan beadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Várjuk a jelentkezéseket,
Dr. Szőnyi László
Egyetemi docens, az alapítvány kuratóriumának elnöke

Budapest, 2011 június 10.
Frissítve: (2015.09.24.)